Přelož do angličtiny


pololetí, část školního roku -
jak dlouhý -
školní předmět -
také (začíná na E) -
zajímavý -
dávat přednost -
mající štěstí -

Vytvořte otázky


What time (Jane leave) home?
Where (it go)?
(your lessons start) at half past eight?
(you have) a shower in the morning?
(they do) their homework every day?

Jsou tyto věty správně? Napište YES nebo NO


She sometimes forgets to feed the cat.
He normally is at home.
They go often on the internet.
She never watches DVDs.
We often do our homework before dinner.
They tidy often their room.

Napiš správný měsíc


The seventh month -
the first month -
the fifth month -
the eighth month -
the eleventh month -
the twelfth month -
the sixth month -

Doplň chybějící slovo


out the recycling
the table
the dishwasher
dinner
the floor
your room

Přelož do angličtiny


Do you often (krmíš psa)?
I always (chystám na stůl).
My sister never (dává nádobí do myčky).
They sometimes (uklízí svůj pokoj).
I always (stelu svou postel).
Check
Name:
Class:
Teacher:

Page 4

Welcome to the contact page